MEGJELENT A SZAKKOLLÉGIUM 2019-ES KUTATÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ KIADVÁNYA

A Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Szakkollégium 2019. május 9-10-én Törökszentmiklóson járt, ahol – a SZIE hallgatóinak segítségével – a szegregátumon kívüli lakosság viszonyulását, igényeit feltáró kérdőíves felmérést végzett, valamint interjút készített a helyi döntéshozókkal, intézményi szakemberekkel. A terepkutatás, valamint a szakirodalmi és adatelemzés eredményeit, az ezekből levont következtetéseket a “Társadalom, gazdaság és roma integráció Törökszentmiklóson” c. kiadvány tartalmazza, amely alább, és a Dokumentumok menüpont alatt elektronikusan letölthető.”

Letölthető kiadvány (pdf)

 

Rurális térségek a 21. században” konferencia – hallgatói előadások

Rurális térségek a 21. században” konferencia – hallgatói előadások

2019. június 11. “Rurális térségek a 21. században” konferencia – hallgatói előadások:
Baka Flóra-Kapás György – A civil szféra jelenléte működése és a helyiekre gyakorolt hatása Törökszentmiklóson
Lőrinc Balázs-Mezei Martin – Törökszentmiklós településszerkezetének és infrastruktúrájának elemzése